آرشیو برچسب های: فرمت پرینت سه بعدی

بهترین فرمت برای پرینت سه بعدی

بهترین فرمت برای پرینت سه بعدی

بهترین فرمت برای پرینت سه بعدی برای پرینت گرفتن از یک قطعه در قدم اول آن را در یک نرم افزار مناسب طراحی کنیم. پس باید دنبال بهترین فرمت برای پرینت سه بعدی باشیم. فرمت فایل (File Format)، نوع فایل (File Type) یا قالب فایل یک روش استاندارد جهت نشان دادن ساختار فایل از جمله […]