اگر میخواهید برای خودتان یک سی ان سی بسازید قطعا علاوه و بر قطعات مورد نیاز نیاز به پشتیبانی نیز دارید سامو ماشین با ارائه کیت و پشتیبانی همراه شما میباشد

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان