سی ان سی های صنعتی به سی ان سی هایی گفته میشوند که ار نظر ابعادی بزرگ هستند و قابلیت براده برداری از فلزات سنگین را نیز دارند از محصولات سامو ماشین دیدن کنید