قطعاتی که شامل این بخش از فروشگاه میشوند در واقع قطعات مکانیکی مورد نیاز برای ساخت دستگاه های پرینتر سه بعدی و سی ان سی رومیزی میباشد