دسته بندی ها

قطعات پرفروش

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

کیت سی ان سی

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کیت پرینتر سه بعدی

کیت پرینتر سه بعدی مدل پروسا

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

مینی سی ان سی رومیزی

۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 25×25

۳,۸۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان

کیت پرینتر سه بعدی

فرم پرینتر سه بعدی

۷۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!

کیت پرینتر سه بعدی

کیت پرینتر سه بعدی

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 40×20

۴,۸۰۰ تومان۱۳۷,۸۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۱۵,۰۰۰ تومان

پرینتر سه بعدی

در انبار موجود نمی باشد

قلم پرینتر سه بعدی

قلم پرینت سه بعدی مدل P61

پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی دو نازل

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۹,۴۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی مدل sezar

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی پروسا

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

مینی سی ان سی ریل واگن

۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

سی ان سی رومیزی

سی ان سی رومیزی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

سی ان سی pcb

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

سی ان سی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

مینی سی ان سی رومیزی

۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

سی ان سی رومیزی مدل tekno

۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تراش سی ان سی

مینی تراش سی ان سی

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

کیت سی ان سی

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پروفیل الومینیومی

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 180×22.5

۴۹,۰۰۰ تومان۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 120×15

۲۲,۵۰۰ تومان۶۲۵,۰۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 60×30

۹,۸۴۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 30×30

۶,۵۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 40×20

۴,۸۰۰ تومان۱۳۷,۸۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 25×25

۳,۸۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان

پروفیل آلومینیومی شیاردار

پروفیل آلومینیومی شیاردار 20×20

۳,۲۰۰ تومان۹۴,۷۰۰ تومان

قطعات الکترونیکی

در انبار موجود نمی باشد

برد آردونیو

برد اردوینو uno r3

۱۱۸,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

برد کنترلر پرینتر سه بعدی

برد کنترلر پرینتر سه بعدی MKS Base V1.6

۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان