دسته بندی ها

 

[bigikala-slider-off]

قطعات پرفروش

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
-3%
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان۱۳۷,۸۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
-5%
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۱۵,۰۰۰ تومان

پرینتر سه بعدی

در انبار موجود نمی باشد
-4%
در انبار موجود نمی باشد
۹,۴۴۵,۰۰۰ تومان
-3%
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سی ان سی رومیزی

۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
-10%
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پروفیل الومینیومی

۴۹,۰۰۰ تومان۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان۶۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۴۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان۱۳۷,۸۰۰ تومان
۳,۸۰۰ تومان۱۱۲,۵۰۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان۹۴,۷۰۰ تومان

قطعات الکترونیکی

در انبار موجود نمی باشد
۱۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
-3%
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۰,۰۰۰ تومان