اسپیندل در دستگاه های سی ان سی مورد استفاده قرار میگیرد که وطیفه اسپیندل چرخاندن ابزار حکاکی در دستگاه میباشد