کیت مینی سی ان سی سامو ماشین نیاز شما را برای ساخت یک مینی سی ان سی رومیزی تامین میکند میتوانید با در اختیار داشتن این کیت هدف هایتان را تبدیل به واقعیت کنید

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان