کیت مینی سی ان سی سامو ماشین نیاز شما را برای ساخت یک مینی سی ان سی رومیزی تامین میکند میتوانید با در اختیار داشتن این کیت هدف هایتان را تبدیل به واقعیت کنید

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان