آرشیو ماهانه: مهر 1398

آموزش نحوه جی کد گیری با نرم افزار Inkscape

ربات نقاش ساخته شده توسط گروه ماشین سازی سامو ماشین

آموزش تبدیل عکس به G-CODE با نرم افزار İnkscape: اگر شما یک دستگاه پلاتر یا ربات رسام دارید برای استفاده از پلاتر خود  نیاز به یک نرم افزاری دارید که عکس یا طرح مورد نظر شما را به دستورات قابل فهم برای پلاتر یعنی به G-CODE تبدیل کند به  منظور این کار ما نرم افزار […]